SZKOLENIA  ADR

Proponujemy Państwu szkolenia dla kierowców przewożących po drogach materiały niebezpieczne należące do jednej z 13 klas  według ADR

SZKOLENIA DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH URZĄDZENIA DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH Kl 2  ORAZ 3 do 9 ADSR / RID

      Proponujemy Państwu szkolenia oraz organizację egzaminu przed komisją TDT na sprawdzenie kwalifikacji do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w transporcie drogowym ADR i kolejowym RID.

 Egzamin składa się z części teoretycznej (test) oraz praktycznej (podłączenie urządzeń do cysterny). Szkolenia odbywają się w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim, natomiast egzamin w Gdańsku: w siedzibie TDT egzamin teoretyczny, w Grupie Lotos egzamin praktyczny.

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w innym miejscu np Państwa firmie, jednakże wtedy wymagane jest urządzenia NO pod aktualnym dozorem TDT.

Jeżeli nasza oferta jest dla Państwa interesująca zapraszamy do kontaktu z NAMI.