TERMINY KURSÓW ADR

Elbląg

  • początkowy podstawowy (P) 20.05- 23.05.2024r. oraz kolejny termin 27.05.-29.05.2024

  •   specjalistyczny przewóz w cysternach (SC) 24.05 - 25.05.2024r.  

  •   specjalistyczny klasa 1 wybuchowy (S1) 19.05.2024r.

KURSY ADR

      Proponujemy Państwu szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpiecznych w zakresie:

  • podstawowe,
  • specjalistyczne w cysternach,
  • dla klasy 1,
  • dla klasy 7.

Kierowca otrzymuje uprawnienia po około 14 dniach od daty pozytywnego zdania egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie 21 lat posiadanie prawa jazdy (wystarczy kat B) oraz ukończenie kursu.
Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną wyznaczoną przez Marszałka Województwa właściwego dla miejsca przeprowadzenia szkolenia, w miejscu szkolenia. Szkolenia odbywają się w Elblągu i Olsztynie ale dla grup  możliwe jest przeprowadzenie szkolenia i egzaminu w innym miejscu.

KURSY DLA OSÓB INNYCH NIŻ KIEROWCY WG ADR

      Prowadzimy szkolenia stanowiskowe dla osób, których obowiązki mają związek z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób, zgodnie z przepisami działu 1.3. Umowy ADR, głównie dla osób dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, jak i pracowników firm spedycyjnych lub wysyłkowych. Niespełnienie obowiązku szkolenia grozi karą 5000 zł. Szkolenie przeprowadzamy po gruntownej analizie potrzeb przedsiębiorstwa, dostosowując zakres i tematykę szkolenia do indywidualnych wymagań, i do cyklu pracy osób szkolonych.

 

Jeżeli nasza oferta jest dla Państwa interesująca zapraszamy do kontaktu z NAMI.