DORADCA ADR

Na podstawie Europejskiej Umowy ADR oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych działa w Polsce instytucja doradcy ADR (DGSA).

Kto powinien wyznaczyć doradcę ADR?
Każde przedsiębiorstwo którego działalność związana jest z materiałami niebezpiecznymi i nie jest on zwolniony na podstawie szczegółowych przepisów, a zajmuje się:

  • przewozem,
  • załadunkiem związanym z tym pakowaniem, w tym napełnianiem,

Do głównych obowiązków doradcy należy:

  • śledzenie zgodności prowadzenia przedsiębiorstwa z wymaganiami przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych np. pomoc przy przyjmowaniu zleceń transportowych,
  • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie realizacji przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych w tym podejmowaniu decyzji przy zakupie sprzętu doboru pracowników lub realizacji zamówień,
  • sporządzenie raportu rocznego z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  • prawidłowego szkolenia pracowników innych niż kierowcy zaangażowanych przy przewozie towarów niebezpiecznych,
  • wprowadzanie procedur mających ograniczyć wypadki lub tez prowadzenie dochodzeń związanych z wypadkami przy przewozie materiałów niebezpiecznych,

oraz innych działań wymienionych w Umowie ADR.

 

Posiadamy 20 letnie doświadczenie, obsługujemy wiele firm zajmujących się wszelkimi aspektami związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, dlatego proponujemy Państwu stałą współpracę, przy czym możliwe jest również doradztwo dla rozwiązania konkretnego problemu. Jeżeli nasza oferta jest dla Państwa interesująca zapraszamy do kontaktu z NAMI.