CZAS PRACY

      Na podstawie Ustawy o czasie pracy kierowców, rozporządzenia 561/WE/2006 oraz Kodeksu Pracy proponujemy wykonywanie Ewidencji czasu pracy kierowcy, poprzez analizę tarczek, jak i plików cyfrowych bieżących, jak i za wcześniejsze okresy. Co daje tworzenie ewidencji i analiza dokumentów? Umożliwia:

Na podstawie przeanalizowanych danych pokażemy uchybienia i wskażemy sposób ich poprawy lub eliminacji, co pozwoli w bardzo prosty sposób ograniczyć wysokość kary o wiele tysięcy złotych.

  • uzupełnienie dokumentacji o zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu oraz wnioski urlopowe,
  • opisanie tarcz i wydruków cyfrowych w celu wyjaśnienia uchybień kierowcy,
  • opisanie i wyjaśnienie błędów popełnianych przez kierowcę,
  • dobranie odpowiedniego systemu pracy kierowcy.
 

PROFILAKTYKA

      Comiesięczne analizowanie sposobu jazdy kierowcy, wyszukiwanie błędów i uchybień jest lepsze, niż czekanie na kontrolę ITD lub PIP. Bieżące działania pozwalają na zminimalizowanie wykroczeń, a co za tym idzie wysokości kary pieniężnej.

Przygotowujemy również przedsiębiorstwa do kontroli. Jeśli spodziewasz się kontroli, błyskawicznie pomożemy skompletować dokumenty i uzupełnimy braki. Napiszemy odwołanie od decyzji, możliwe jest również reprezentowanie firmy przed organem kontrolnym już od postępowania przygotowawczego.

 

Prowadzimy również szkolenia dla kierowców. Po analizie sposobu pracy kierowcy i pracy z dokumentami, przeszkolimy kierowców z czasu pracy, wyeliminujemy powtarzające się błędy i nauczymy kierowców planowania swojej pracy w oparciu o aktualne przepisy. Jeżeli nasza oferta jest dla Państwa interesująca zapraszamy do kontaktu z NAMI.