REKONWERSJA DLA ŻOŁNIERZY

      Zgodnie z Dz.U. 2014 poz. 1622 - Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014r. uprawnionym przysługuje pomoc rekonwersyjna w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyki zawodowej.